Štěňátka/     Puppies

 

Naše psy milujeme a poskytujeme jim aktivní život. Chov je naše vášeň. Každý vrh plánujeme velmi zodpovědně.

Štěňátka jsou u nás odchována s láskou a péčí. Záleží nám na správné socializaci štěňátek, proto je zvykáme na zvuky a dění běžného života. Štěňátka seznamujeme s ostatními lidmi, dětmi a dalšími pejsky. Štěňátka mohou odejít k novým majitelům od 8. týdne věku. Štěňátka jsou v době odchodu k novým majitelům řádně odčervená, očkovaná, mají čip, vystavený mezinárodní pas a průkaz původu ČMKU. Na štěňátko máme společnou písemnou kupní smlouvu. Štěňátka jsou před odchodem zkontrolovaná veterinárním lékařem (kontrola zdravotního stavu, kondice, skus, u psů spuštěná varlata). Majitelé od nás získávají manuál pro první dny v novém domově.

Pro štěňátka hledáme aktivní milující domov. Chceme, aby si je pořídili lidé, kteří se pejskovi chtějí věnovat a chtějí ho dělat šťastným. Nemusí s ním nutně jezdit po soutěžích, ale musí mu dávat svůj čas a sebe. Flat coated retriever i labradorský retriever je aktivní a stále veselé plemeno, které je nejšťastnější v blízkosti svého pána. Bylo vyšlechtěno pro lovecké využití. V naší chovatelské stanici se aktivně věnujeme loveckému výcviku a lovecké praxi. Je však vhodné i pro jiné aktivity a můžete se s ním věnovat různým kynologickým sportům (dummy sport, nosework, obedience, agility, záchranářský výcvik a další).

Od majitelů našich štěňátek vyžadujeme trvalý a pravidelný kontakt, abychom věděli, jak se štěňátku i v dospělosti daří. Jsme velice rádi za každou fotku, video, zprávu. Rádi se s majiteli pravidelně setkáváme, jen tak při venčení, při společném výcviku či jiných aktivitách. Nové majitele proto vybíráme velmi pečlivě a zodpovědně. 

Je důležité, aby si zájemci o štěně od nás uvědomili, že si pořizují psa na několik let, že kupní cena je ta nejnižší částka, kterou do psa budou muset vložit během jeho života, že pes potřebuje lidský kontakt, péči, výcvik, procházky, a že ho nemohou kdykoliv odložit. Nabízíme ten nejvyšší celoživotní chovatelský servis, pomoc při výchově, výcviku, přípravě ke zkouškám a v neposlední řadě i přípravě na výstavu, pokud bude mít majitel zájem.

We love our dogs and we give them an active life. Breeding is our passion. We plan each litter very responsibly.

Puppies are bred with love and care. We care about the proper puppies´s socialization, we get used to the sounds and events of everyday life. We meet puppies with other people, children and other dogs. Puppies can go to new owners from 8. week of age (or later, according to the country's rules). Puppies are properly dewormed, vaccinated, have a chip, an international pet passport and export FCI pedigree. We have a written purchase contract for the puppy. Puppies are checked by a veterinarian before leaving (health check, fitness, bite, testicles in dogs).

For puppies we are looking for an active loving home. We want such owner for the puppy, who give to the puppy active life and will make the puppy happy. We don´t need actively showing or hunting work, but the owner has to give to the puppy his time and himself. Flat coated retriever and labrador retriever is a very active and still cheerful breed that is happiest near his owner. Flat coated retriever has been bred for hunting work, which we actively engage in our kennel. However, Flat coated retrievers can make other activities and you can engage in various cynological sports (dummy sport, nosework, obedience, agility, rescue training and more).

We require permanent and regular contact from the owners of our puppies to know how the puppy is doing even in adulthood. We're very happy for every photo, video, message. We are happy to meet the owners regularly, just when walking, during joint training or other activities. Therefore, we choose new owners very carefully and responsibly.

The dogs need owner´s contact, care, training, walks. We offer the highest lifelong breeding service, help with education, hunting training, preparation for tests and preparation for the shows, if the owner is interested.Na jaře 2021 plánujeme první vrh naší odchované fenky labradorského retrievera Rézy "Celeste Gray Čerešňa Lipov" (3 roky). Réza má velice milou dobráckou povahu, s velkou vděčností cení veškerý čas, který jí člověk věnuje. Je oddanou a nekonfliktní fenkou, je zdravě sebevědomá. Vyrostla a žije společně ve smečce i se svojí matkou Chiquitou...

Dne 13. 6. 2018 se Arwence narodilo 12 štěňátek, 5 holek a 7 kluků. Všechna mají své domovy. Přejeme jim spokojený, radostný a dlouhý zdravý život, úžasné majitele, vůdce, jejich přátele. Děkujeme za zprávy, jak se Vám daří.

D: Arwen Tia Vrbovecké stráněS: Caci´s Dark Chocolate of Love

Dne 22. 5. 2016 se narodilo sedm krásných čokoládových štěňátek labradorského retrievera.
D: Chiquita Lady Alison (HD A/A, ED 0/0)
S: Egon Ideal Dog (HD A/A, ED 0/0)
Štěňátka mají své domovy. Všem přejeme spokojený, radostný, dlouhý zdravý život, úžasné majitele, vůdce, jejich přítele. Děkujeme za zprávy o tom, jak se Vám spolu s Vašim psím parťákem...