"Réza"

Celým jménem:
Celeste Gray Čerešňa Lipov
nar. 14. 9. 2017

chovná fena
lovecky upotřebitelná fena
"OVVR, KZVP I. cena"


HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, OCD clear
skus nůžkový, chybí dolní levá P4
výška 53 cm

Genetické testy:
CNM/HNPK - čistá; SD 2 - čistá; prcd-PRA - čistá
OSD - čistá; EIC - přenašeč; DM exon 2 - čistá

barva bb/Ee (hnědá se žlutou vlohou)

D: Chiquita Lady Alison
S: Egon Ideal Dog 

COI 4,57% pro 10 generací
(pozn. průměrně je u plemene LR pro tento počet generací COI 6,66 %)

Full name:
Celeste Gray Čerešňa Lipov
d. o. b. 14. 9. 2017

stud bitch
hunting bitch
"Basic test, Club test Deep water work"

HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, OCD clear
scissor bite, missing lower left P4
height 53 cm


Genetic tests:
CNM/HNPK - clear; SD 2 - clear; prcd-PRA - clear
OSD - clear; EIC - carrier; DM exon 2 - clear

color bb/Ee (brown carries yellow)

D: Chiquita Lady Alison
S: Egon Ideal Dog 

COI 4,57 % for 10 - generations
(average breed COI is for 10 generations 6,66 %)  ... dobrácká povaha, s velkou vděčností cení veškerý čas, který jí člověk věnuje. Je oddanou a nekonfliktní fenkou, je zdravě sebevědomá. Brilantní používání nosu a vynikající pracovní vlohy, jako správný labrador si bez okolků razí cestu hustým porostem, křovím, rákosím a jiným náročným terénem. "Auto" znamená výlet, ať už za výcvikem či jinam. Chce jet bezpodmínečně se svým vůdcem ...   

... excellent nature, with great gratitude she appreciates all the time one devotes to her. She is a devoted and non-conflicting female, she is healthy and self-confident. Brilliant use of the nose and excellent working abilities, as a true Labrador retriever, she makes her way through dense vegetation, bushes, reeds and other challenging terrain without any hesitation. "Car" means a trip, whether for training or elsewhere. She wants to go unconditionally with his owner ...


Rodokmen (klikni pro větší detail)/ pedigree (click for more details)

Výstavy/ shows

Hanácká národní výstava psů Brno
12. 1. 2019
tř. mladých - výborná 
r. Zdenka Jílková (CZ)
výsledky zde

MVP Nitra
25. 1. 2019
tř. mladých - výborná 4 
r.: Tesics György (HU)
výsledky nejsou online

Klubová výstava RK CZ Kelč
5. 7. 2019
mezitřída - výborná 4
r.: Johansson Karl-Eric
výsledky zde

National Dog Show Brno
12. 1. 2019
junior cl. - Excellent
j.: Zdenka Jílková (CZ)
results here

IDS Nitra
25. 1. 2019
junior cl. - 
Excellent 4
j.: Tesics György (HU)
results not online

Club show RK CZ Kelč
5. 7. 2019
intermediate cl. - Excellent 4
j.: Johansson Karl-Eric
results here


Práce/ work

OVVR Traplice
16. 6. 2019
1. cena, 220 b.


KZVP Těšany 
(Klubové zkoušky z vodních prací) 
8. 8. 2020
1. cena, 151 b.
 

Basic test Traplice
16. 6. 2019
1st prize, 220 p.

KZVP Těšany (Club test deep water work)
8. 8. 2020
1st prize, 151 p. 


Fotky/ photos


Videa /  videos