Limit


Celým jménem:

Broaden Limits Čerešňa Lipov
nar. 4. 4. 2020

B/b (nese hnědou)

S: Diamante Blu Occamy
D: Arwen Tia Vrbovecké stráně

COI 1,2 % ( koeficient Inbreedingu pro více jak 5 generací)


Full name:
Broaden Limits Čerešňa Lipov
d. o. b. 4. 4. 2020

B/b carrier liver

S: Diamante Blu Occamy
D: Arwen Tia Vrbovecké stráně

COI 1,2% (for more than 5 generations)Výstavy/ shows

Práce/ work 

Rodokmen (klikni pro větší detail)/ pedigree (click for more details)

Jak Limit rostla ... / how Limit grew up ...

Videa/ videos

Fotky/ photos