O plemenu

Labradorský a flat coated retriever má přátelskou povahu, je bystrý a oddaný. Velice dobře se cvičí, s velkým nadšením pracuje, plní povely. Výborný čich, skvělé plavecké i terénní schopnosti (původně vyšlechtěn pro přinášení pernaté a srstnaté zvěře), jej charakterizují jako vynikajícího aportéra. V současnosti se využívá také jako pes společenský, canisterapeutický či slepecký. 


Jedná se o plemena patřící do VIII. FCI skupiny. Ta je tvořena slídiči, retrievery a vodními psy. Jak labradorský retriever, tak flat coated retriever pochází původem z Velké Británie, jejich povahy se vyznačují řadou podobných rysů, nicméně lze vysledovat také jedinečné znaky, pro které si zamilujete dané plemeno.


Standard plemene: