"Arwen"

Full name:
Arwen Tia Vrbovecké stráně

d. o. b. 25. 12. 2014


stud bitch


HD A/A, ED 0/0, PL 0/0
scissor bite, full teeth
height 59 cm
color BBEE

eyes clear, gonioscopy free

free of allergic reactions


All purpose hunting bitch "U"
actively used in hunting 
Czech working champion in hunting 
Derby Winner Kokory 2019


Show bitch
C.I.B., C.I.E., JCHCZ, JCHSK, JCHAT, CH ČMKU, CZ CH, SK CH, AT CH, PL CH, HU CH, GrandCH CZ, GrandCH SK, BIS, res. BIS, BIS working dog, BOD, BIG I., II., III., IV., V., BOB, BOS, CACIB, National Winner, Special Show Winner, Club Show Winner, Regional Winner, BIS Junior, Junior BIG I., III., BOJ, Junior Club Winner, BIS puppy, BOB puppy, BIS Honour


Crufts Qualification (Lifetime) 

COI 0,8 % (for more than 5 generations)

owners Radim a Kateřina Švarcovi 

Celým jménem:
Arwen Tia Vrbovecké stráně

nar. 25. 12. 2014

chovná fena

HD A/A, ED 0/0, PL 0/0
chrup úplný, skus nůžkový
výška 59 cm
barva BBEE
prostá dědičných očních vad vč. goniodysplazie 
prostá alergických reakcí 

všestranně lovecky upotřebitelná fena "U"
aktivně využívána v lovecké praxi
Český šampion práce pro lovecký výkon
Vítěz Severomoravského derby Kokory 2019

výstavní fena
C.I.B., C.I.E., JCHCZ, JCHSK, JCHAT, CH ČMKU, CZ CH, SK CH, AT CH, PL CH, HU CH, GrandCH CZ, GrandCH SK, BIS, res. BIS, BIS working dog, BOD, BIG I., II., III., IV., V., BOB, BOS, CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Oblastní vítěz, BIS Junior, Junior BIG I., III., BOJ, Klubový vítěz mladých, BIS dorost, BOB dorost, BIS Honour (BIS čestná)


Crufts kvalifikace (celoživotní)

COI 0,8 % (koeficient inbreedingu pro více jak 5 generací)

maj. Radim a Kateřina Švarcovi

Arwen je naší první fenkou flat coated retrievera, která předčila všechny možné představy o povaze tohoto plemene, výsledcích aktivního vystavování a loveckého vedení. 

K povaze Arwen lze říci, že je "krásná". Bezelstná, věrná, zcela oddaná svému vůdci, veselá, nekonfliktní. Vztah s vůdcem pro ni znamená mnohem víc, než vztah s ostatními psy ve smečce. Arwen je velice poslušná. Svůj temperament projevuje tam, kde je ho nejvíce třeba - v lovecké praxi. Pracuje vášnivě s neutuchající chutí jít do terénu a odvést to nejlepší, co je v ní. Nejlepší je, když ji sami poznáte.


Arwen brzy dospěla a začala obsazovat přední příčky v hodnocení exteriéru. Jejími přednostmi je nádherná hlava a výraz, hluboký hrudník, výborné předhrudí, rovná horní linie, výborný krk, pevné packy, výborný ocas a jeho nasazení, výborná kvalita srsti a stylový pohyb.

Výstavní úspěchy začala hodnocením "BIS Puppy" na klubové výstavě retrieverů v létě 2015. Od té doby se stala několikanásobnou držitelkou nejlepšího jedince v plemeni "BOB" na klubových i mezinárodních výstavách, a několikanásobnou držitelkou titulu "BOS", "BOJ" a "CACIB", dále držitelkou titulu "klubový vítěz", "vítěz speciální výstavy", "oblastní vítěz". Arwen získala nejvyšší možné výstavní ocenění, to je titul Best in show ("BIS") a také je několikanásobnou držitelkou titulu druhého nejlepšího psa celé výstavy res. BIS. Stala se několikrát nejlepším pracovním psem výstavy (BIS working dog). Obsadila místa vítězů VIII. FCI skupiny, stala se BOD na národní výstavě psů. Je šampionem krásy mladých třech zemí, šampionem krásy (dospělí jedinci) Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, a také grand šampionem Česka a Slovenska. Již ve svých 3 letech se stala držitelkou mezinárodního titulu C.I.B. a C.I.E. Ve svých dvou letech získala prestižní ocenění Nejlepší fena flat coated retrievera za rok 2016 pro oba české kluby sdružující chov retrieverů v České republice (KCHLS a Retriever klub CZ), Nejlepší jedinec v plemeni "dual purpose" 2016 (to je jak výstavní, tak pracovní využití v kombinaci). Ve svých třech letech získala ocenění Nejlepší retriever roku 2017 v České republice (ze všech plemen retrieverů), pro plemeno FCR nejlepší Dual purpose retriever 2017, Pracovní fena 2017, Výstavní fena 2017 (pod KCHLS), a dále Nejlepší FCR 2017 (Retriver klub CZ), Nejlepší FCR fena 2017 (Retriever klub CZ), dále se stala Psem roku 2017 (ČMKJ) pro plemeno FCR. Její výstavní výsledky vypovídají o nejvyšší kvalitě jejího exteriéru.

"Beautiful female with a fantastic outline, most beautiful head and expression, lovely eyes, excellent neck, super front, lovely bone, good feet, excellent substance, the best of toplines, perfect tail and tailset, super backend, moves with drive and style, lovely coat, well presented in tiptop condition, a joy to see her moving and standing"  rozhodčí Henric Fryckstrand

"Beautiful bitch, excellent head, excellent neck and topline, correct tail, excellent front angulation, excellent forecast, excellent hind quarter, excellent bones, beautiful coat, moving very well" rozhodčí Kari Järvinen


"Lovely youngster, pleasing head and eyes colour, good neck, good lay of shoulder, plenty of bone, farely tight feet, nice spring of rib, short coupled, strong hind quarters, moved truely, presented in super condition, Middle East European Winner" rozhodčí Barbour Ruth

Arwen je fenou každoročně využívanou v lovecké praxi. Její samostatná a spolehlivá práce na kachnách je famózní. Arwen je naplno využívána k vyhledávání, dohledávce a přinášení pernaté i srstnaté zvěře. Arwen je úspěšná také na poli zkouškovém, kdy úspěšně absolvovala několikeré lovecké zkoušky a to zpravidla v I. ceně (od Ověření vlohových vlastností retrieverů OVVR, přes Klubové podzimní zkoušky KPZ, Klubové zkoušky z vodních prací KZVP, a Klubové lesní zkoušky KLZ), dokonce nejvyšší lovecké zkoušky KVZPR ("klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů"). Je držitelkou titulu "U", všestranně lovecky upotřebitelný pes. V roce 2019 se stala Vítězkou Derby Kokory (klubové podzimní a vodní zkoušky) a zároveň se jako jedna z mála v České republice stala Českým šampionem práce pro lovecký výkon.

Protože lovecké zkoušky v České republice probíhají odlišně od některých zemích Evropy, zejména Švédska, Finska, Norska apod., uvádím příkladem disciplíny a způsob hodnocení, kterému musí psi skládající lovecké zkoušky v České republice vyhovět.

Všechny lovecké zkoušky v České republice se skládají se studenou zvěří, a to s bažanty, kachnami, zajíci (králíky), na lesních zkouškách je navíc zhaslé srnčí nebo černá. Během zkoušek se pravidelně střílí. Zkoušky mají být co nejvíce podobné práci psa v lovecké praxi. Na všech typech zkoušek se hodnotí přinášení, poslušnost, vztah mezi vůdcem a psem, radost z práce a chůze u nohy, reakce na střelbu. Ostatní disciplíny zkoušek jsou následující.

"KVZPR" s titulem "U" jsou nejvyšší lovecké dvoudenní zkoušky, které zahrnují jak práci v lese, na poli, tak na hluboké vodě. Například dohledávka a přinášení dvou kusů srstnaté zvěře, a dále disciplíny uvedené u nižších zkoušek KLZ, KZVP a KPZ.
"KLZ" jsou zkoušky, jejichž doménou je práce před barvou (šoulačka nebo následování) a na pobarvené stopě dlouhé 500 kroků se dvěma změnami směru. Dále jsou psi zkoušeni například z aportu v terénu, vyhledávání, dohledávka srstnaté zvěře, vlečky srstnaté, odložení a klidů na stanovišti v lese.
"KZVP" jsou zkoušky, jejichž doménou je práce psa v rákosí, a to vyhledávání a dohledávka, dále navádění na 2 kusy na hluboké vodě, paměť k aportu a klidy na stanovišti u vody.
"KPZ" jsou zkoušky,  na kterých je zkoušeno zejména vyhledávání, vlečka pernaté a srstnaté, přinášení kachny z hluboké vody, dohledávka a přinášení pernaté, aport v terénu.

Rodičemi Arwen je fena Fabria Beauty from Czech, která je aktivně používána v lovecké praxi i ve svém vysokém věku deseti let, a pes Flamboyant Rumpus Oasis of Peace.


Arwen is our first female flat coated retriever, which surpassed all possible ideas about the nature of this breed, the results of showing and hunting. The Arwen´s nature is "beautiful". Artless, faithful, totally committed to the owner, cheerful, non-conflicting. A relationship with a owner means much more to her than a relationship with other dogs. Arwen is very obedient. She shows her temperament where she needs it most - in hunting practice. She works passionately with a relentless desire to go into the field and do the best of it. It's best if you meet her yourself.

Arwen began soon to get the top show-judging. Her advantages are beautiful head and expression, deep chest, excellent forechest, straight topline, excellent neck, excellent paws, excellent tail and tailset, excellent coat quality and stylish movement.

She started her show success with "BIS Puppy" at the retriever club show in summer 2015. Since then she got many times Best of breed "BOB" at club and international shows, further Best of Opposite Sex "BOS", Best of Junior "BOJ" and "CACIB", then the title "Club Winner", "Special Show Winner", "Regional Winner ". Arwen got the highest possible show award, it is the title Best in show ("BIS") and is also a several times the second best dog of the whole show res. BIS. She became several times the best working dog of the show (BIS working dog). She is winner of VIII. FCI group, became BOD at national dog show. She is the junior champion in three countries, the beauty champion (adult) of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria, and also the grand champion of the Czech Republic and Slovakia. Already at the age of 3 she became the international title C.I.B. and C.I.E.

At the age of two she won the prestigious award Best Female Flat Coated Retriever 2016 for both Czech Retriever Clubs (KCHLS and Retriever Club CZ), Best Dual Purpose FCR 2016 (show and working). At the age of three she was awarded the Best Retriever of the Year 2017 in the Czech Republic (of all breeds of Retrievers), Best Dual Purpose FCR 2017, Working bitch FCR 2017, Show bitch FCR 2017 (KCHLS), Best FCR female 2017 (Retriever club CZ), also became Dog of the Year 2017 (CMKJ) for breed FCR. Her show results show the highest quality of her exterior.

"Beautiful female with a fantastic outline, most beautiful head and expression, lovely eyes, excellent neck, super front, lovely bone, good feet, excellent substance, the best of toplines, perfect tail and tailset, super backend, moves with drive and style, lovely coat, well presented in tiptop condition, a joy to see her moving and standing" judge Henric Fryckstrand

"Beautiful bitch, excellent head, excellent neck and topline, correct tail, excellent front angulation, excellent forecast, excellent hind quarter, excellent bones, beautiful coat, moving very well"  judge Kari Järvinen

"Lovely youngster, pleasing head and eyes colour, good neck, good lay of shoulder, plenty of bone, farely tight feet, nice spring of rib, short coupled, strong hind quarters, moved truely, presented in super condition, Middle East European Winner" judge Barbour Ruth

Arwen is a bitch used every year in hunting practice. Her independent and reliable work on ducks is fabulous. Arwen is fully used for searching, tracing and retrieving game. Arwen is also successful in hunting tests, she successfully passed several hunting tests, usually in the 1st price (from Basic tests called OVVR, through the Club test field work called KPZ, Club test deep water work called KZVP, and Club test forest work called KLZ), even the highest hunting test called KVZPR ("Club all purpose test"). She holds the title "U", she is a all purpose hunting dog. In 2019 she became the Winner of Derby Kokory (KPZ and KZVP) and she became as one of the few in the Czech Republic the titel Czech working champion for hunt.

Because the hunting tests in the Czech Republic are different from some European countries, especially Sweden, Finland, Norway, etc., I give an example of the discipline and the evaluation methods in the Czech Republic.
All hunting tests in Czech Republic are done with cold game: pheasants, ducks, hares (rabbits); during tests are regularly shoting. Tests should be similar as a hunting work in a practice. In all the tests are tested retrieving, obedience, relationship between dog and owner, joy of work and walking at foot, shooting reaction.

Club all purpose test "U" - the highest two days hunting tests. There are forest work, field work and deep water. For example searching and retrieving 2 game, and disciplines below. This test has all disciplines, that are in lower hunting tests (see you below).
Club test forest work (blood track etc.) there are disciplines: marking, searching, tracing and retrieving cold hase, hase track, blood track and work before, calm.
Club test deep water work - there are disciplines: 2 ducks in the deep water, searching duck in reeds, marking, calm.
Club test field work - there are disciplines: searching, duck or pheasant track, hare track, duck retrieving from water, searching and retrieving duck or pheasant.

Arwen's parents are female Fabria Beauty from Czech, which is actively used in hunting practice even at the age of ten years old, and the dog Flamboyant Rumpus Oasis of Peace.


Rodokmen (klikni pro větší detail)/   pedigree  (click for more details)

Výstavy/ shows

 • Mezinárodní šampion krásy C.I.B.
 • Mezinárodní výstavní šampion C.I.E.
 • Český junior šampion JCH CZ
 • Slovenský šampion krásy mladých JCH SK
 • Rakouský šampion krásy mladých JCH AT
 • Šampion ČMKU CH ČMKU
 • Český šampion CH CZ
 • Slovenský šampion krásy CH SK
 • Maďarský šampion CH HU
 • Polský šampion CH PL
 • Slovenský grand šampión Grand CH SK
 • Český grand šampion Grand CH CZ
 • Rakouský šampion CH AT
 • Middle East European Winner 2016, BOB dorost, BIS dorost, Klubový vítěz mladých, Klubový junior šampion RK CZ 2016, BOJ, Junior BIG I., III., BIS junior, Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CACIB, BOS, BOB, BIG I. II., III., IV., V., BOD, BIS working dog, res. BIS, BIS 
 • čekatel německého a chorvatského šampiona krásy

 • Champion International de Beauté C.I.B.

 • Champion International d´Exposition C.I.E.
 • Czech junior Champion JCH CZ
 • Slovak junior Champion JCH SK
 • Austrian junior Champion JCH AT
 • Champion ČMKU CHČMKU
 • Czech Champion CH CZ
 • Slovak Champion CH SK
 • Hungarian Champion CH HU
 • Polish Champion CH PL
 • Slovak Grand Champion Grand CH SK
 • Czech Grand Champion Grand CH CZ
 • Austrian Champion CH AT
 • Czech Grand Champion Grand CH CZ
 • Austrian Champion CH AT
 • Middle East European Winner 2016, BOB puppy, BIS puppy, Junior Club Winner, BOJ, Junior BIG I., III., BIS junior, Regional Winner, Club Show Winner, Special show Winner, National Winner, CACIB, BOS, BOB, BIG I. II., III., IV., V., BOD, BIS working dog, res. BIS, BIS
 • German and Croatian Champion candidate

Práce/ work

 • Aktivně využívána v lovecké praxi
 • Český šampion práce pro lovecký výkon
 • Všestranné zkoušky z přinášení retrieverů KVZPR "U"
 • Klubové lesní zkoušky KLZ
 • Klubové zkoušky z vodních prací KZVP
 • Klubové podzimní zkoušky KPZ
 • Ověření vlohových vlastností retrieverů OVVR
 • Vítěz Derby Kokory 2019
 • Actively used in hunting
 • Czech working champion in hunting
 • Club all purpose test "U"
 • Club test forest work (blood track etc.)
 • Club test deep water work
 • Club test field work
 • Basic test
 • Derby Winner Kokory 2019

Další ocenění/ other awards

Retriever roku 2017 (Anka cup)

Dual purpose retriever 2017 (Anka cup)
Pracovní fena 2017 (Anka cup)
Výstavní fena 2017 (Anka cup)
Nejlepší FCR 2017 (Retriver klub CZ)
Nejlepší FCR fena 2017 (Retriever klub CZ)
Pro plemeno FCR - Pes roku 2017 (ČMKJ)
Pro plemeno FCR - Pes roku 2016 (ČMKJ)
Nejlepší FCR fena 2016 (Retriever klub CZ)
Výstavní fena 2016 (Anka cup)
Dual purpose retriever 2016 (Anka cup)
Open Slovakia Dog cup 2016 - 1. místo FCR


Best retriever 2017 (Anka cup)
Dual purpose retriever 2017 (Anka cup)
Best working bitch FCR 2017 (Anka cup)
Best show bitch FCR 2017 (Anka cup)
Best FCR 2017 (Retriever Club CZ)
Best FCR bitch 2017 (Retriever Club CZ)
FCR - Dog of the year 2017 (ČMKU)
FCR - Dog of the year 2016 (ČMKU)
Best FCR bitch 2016 (Retriever Club CZ)
Show bitch 2016 (Anka cup)
Dual purpose retriever 2016 (Anka cup)
Open Slovakia Dog cup 2016 - 1st FCRTituly/ titles


Fotky/ photos

Videa/ videos