Štěňátka FCR "B"/ Puppies litter "B"

12.12.2019

Arwen Tia Vrbovecké stráně
♥️ Diamante Blu Occamy "Chris" (Italy)

3. 2. 2020 proběhlo krytí Arwen a Chrise, italského pejska. Za měsíc se dozvíme, zda přijdou na svět začátkem dubna štěňátka z tohoto spojení.  

Arwen Tia Vrbovecké stráně
♥️ Diamante Blu Occamy "Chris" (Italy)


February 3, 2020 was the Arwen´s and Chris´s (italian boy) mating. In a month we will find out if puppies will be born in April. 

Arwen

HD A/A
ED 0/0
PL 0/0
oči čisté včetně goniodysplazie
barva B/B

HD A/A
ED 0/0
PL 0/0
eyes clear incl. goniodysplasia
color B/B

Chris

HD A/A
ED 0/0
PL 0/0
oči čisté včetně goniodysplazie
barva B/b

HD A/A
ED 0/0
PL 0/0
eyes clear incl. goniodysplasia
color B/b

COI štěňat 1,2 % (pro více jak 5 generací)/ COI puppies 1,2 % (for more than 5 generations)