Oční vyšetření

18.11.2020

Výborné výsledky očního vyšetření na dědičná oční onemocnění !

Arwen Tia Vrbovecké stráně - prostá dědičných očních vad vč. goniodysplazie !
Active Flavour Čerešňa Lipov - prostá dědičných očních vad vč. goniodysplazie !
Always in Motion Čerešňa Lipov - prostá dědičných očních vad vč. goniodysplazie !


Excellent results of todays eye examination ! 

Arwen Tia Vrbovecké stráně - eyes all clear, gonio not affected !
Active Flavour Čerešňa Lipov - eyes all clear, gonio not affected !
Always in Motion Čerešňa Lipov - eyes all clear, gonio not affected !