Motion - KZVP Těšany - 1. cena, titul CACT

27.07.2019

V sobotu 27. 7. 2019 jsme s Motion (Always in Motion Čerešňa Lipov) úspěšně dokončily v jejích 13 měsících Klubové zkoušky z vodní práce retrieverů (KZVP) konané v Těšanech. 

Motion došla v
1. ceně se 163 body s titulem CACT (čekatel českého šampiona práce). 

Práce, kterou Motion ve svých 13 měsících předvádí, mě nepřestává udivovat a s pokorou za ni děkuji. ❤️ Její maminka - Arwen Tia Vrbovecké stráně - byla také velice brzy vyspělá, ale Motion ji mentálně co se týče pracovního vedení ještě předběhla. Je tak mladičká a tak sebevědomá v terénu. Nelze než děkovat přírodě 🙏 

Za fotky děkuji Tatiana Haršáni.
Za odborné lovecké vedení Miroslavu Vargovi.


On Saturday, July 27, 2019, Motion (Always in Motion Čerešňa Lipov) successfully completed in her 13 months Club Retriever Water Work Test (KZVP) held in Těšany.

Motion won
1st prize with 163 points with the title CACT (candidate of the Czech champion of work).

The work, that Motion has been showing at the age of 13 months, it keeps me amazed and thankfully for it. ❤️ Her mother - Arwen Tia Vrbovecké Stráně - was also very soon mature. Motion is so young and so confident in the field. We can only thank the nature 🙏

Thank you Tatiana Haršáni for photos. For professional hunting management Miroslav Varga.