Hunting training ... !

27.01.2019

Lovecký výcvik ... začínáme "zase" od začátku ! Ale nyní s potomky Arwen ! 

Nádherné, když se chovatel může setkávat při loveckém výcviku s několika potomky svého chovu. Děkuji majitelům našich 7 měsíčních štěňátek. A samozřejmě za odborné vedení výcvikářem, takže velké díky Miroslavu Vargovi. 

Hunting training ... we start "back" from the beginning! But now with Arwen´s puppies ! 

Wonderful, when a breeder can meet in hunting training with several offspring of his breed. Thank you to the owners of our 7 month old puppies. 
And, of course, as a professional trainer, so great thanks to Miroslav Varga.