Limit is Winner of the Bravant Cup !

29.08.2021

"Limit" Broaden Limits Čerešňa Lipov (16 m., D: Arwen Tia Vrbovecké stráně, S: Diamante Blu Occamy) se stala Vítězem 1. ročníku Bravantického poháru !

28.8.2021 Klubové podzimní zkoušky retrieverů (KPZ) - I. cena, CACT, CCT (232 b.), Vítěz KPZ 1. místo
29.8.2021 Klubové zkoušky z vodních prací retrieverů (KZVP) - I. cena, CACT, CCT (164 b.) 3. místo KZVP

Krásné terény, nádherné zázemí a pomoc místního mysliveckého spolku, výborná organizace, příjemní rozhodčí ... děkujeme ... děláme, co nás baví.


"Limit" Broaden Limits Čerešňa Lipov (16 m., D: Arwen Tia Vrbovecké stráně, S: Diamante Blu Occamy) became the Winner of the Bravant Cup !

28.8.2021 Club autumn retriever tests (KPZ) - I. price, CACT, CCT (232 points), Winner of KPZ 1st place
29.8.2021 Club tests from deep water work (KZVP) - I. price, CACT, CCT (164 points) 3rd place KZVP

Beautiful terrain, beautiful background and the help of a local hunting association, excellent organization, friendly judges ... thank you all ... we do what we enjoy.