Štěňátka FCR "C"/ Puppies FCR litter "C"

03.10.2021

 2 chlapci volní k rezervaci ! 2 boys (male) available !

Arwen Tia Vrbovecké stráně Diamante Blu Nella Mia Stanza

Štěňátka jsou na světě ! Arwen porodila v noci ze středy 20. 10. 2021 na čtvrtek 21. 10. 2021 devět krásných štěňátek, 5 kluků a 4 holčičky. Všichni včetně maminky Arwen jsou v pořádku ! Užíváme si tento čas, odchov je třešničkou společného soužití nás s našimi pejsky.  

Puppies are born ! Arwen gave birth to nine beautiful puppies, 5 boys and 4 girls on the night from Wednesday 20. 10. 2021 to Thursday 21. 10. 2021. Everyone, including Arwen are fine !  We enjoy this time, breeding is the top in life with our dogs. 

Aktuální fotky a videa zde

Current photos and videos here


Každý vrh plánujeme velmi dlouho a zodpovědně. Při výběru krycího psa klademe vysoké nároky na jeho kvalitu, zejména zdraví (a to nejen zdraví samotného krycího psa, ale také jeho předků v linii), zachování nízkého koeficientu inbreedingu COI (tedy co nejmenší příbuznost) s tím, aby rodokmen krycího psa byl s rodokmenem naší feny co nejvíce ve vzájemném souladu, dále jsou pro nás zásadní vrozené vlohy k práci s přirozenou chutí zavděčit se svému vůdci, tedy pro toto plemeno tolik vlastní "will to please", vyrovnaný krásný exteriér, a v neposlední řadě úžasná, veselá, milá a nekonfliktní povaha. 
Po pečlivém hledání jsme se rozhodli pro krytí v Itálii narozeným pejskem žijícím v Česku "Romeem" Diamante Blu Nella Mia Stanza, který "Arwen" Arwen Tia Vrbovecké stráně snad ve všech ohledech co nejlépe doplňuje. COI štěňat je 1,2 %.

Arwen
je naší první fenkou flat coated retrievera, která předčila všechny možné představy o povaze tohoto plemene, výsledcích aktivního vystavování a loveckého vedení.
Arwen je naprosto zdravá, exteriérově nádherná a aktivně lovecky vedená fena (6,5 roku). Je jedním z nejúspěšnějších jedinců tohoto plemene v České republice. Jejími přednostmi je nádherná hlava a výraz, tmavé oko a správně přilehlá víčka, hluboký hrudník, výborné předhrudí, rovná a pevná horní linie, výborný a správně nasazený krk, pevné kulaté packy, správná síla kostry a výborné úhlení, výborný ocas a jeho nasazení, výborná kvalita srsti co do hustoty, barvy i délky, a stylový pohyb. Arwen má COI 0,8 %. Arwen je ze sedmi sourozenců, jejími rodiči je lovecky vedená fena Fabria Beauty from Czech (nar. 11. 3. 2010) a výstavně velice úspěšný, taktéž lovecky vedený pes Flamboyant Rumpus Oasis of Peace (16. 1. 2010 - 27. 2. 2021). 
Fabria Beauty from Czech zvaná Bria má tyto zdravotní výsledky HD A/A, ED 0/0, má správný nůžkový skus. Bria je všestranně lovecky upotřebitelným psem "U", to znamená že úspěšně složila nejvyšší lovecké zkoušky v České republice. Otcem Brii je nádherný pes Whizzbang's Highway to Hell zvaný Teddy, který byl do České republiky importován z Dánska. Teddy se dožil téměř 13 let (30. 6. 2007 - 12. 1. 2020). Stal se šampionem mnoha zemí, také mezinárodním šampionem, a získal výborná umístění na Světové výstavě psů. Teddy byl také lovecky veden, úspěšně složil Klubové zkoušky z vodní práce retrieverů. Matkou Brii je je fenka Abe z Vlčí stepy, která byla také aktivně lovecky vedena. Jejím tatínkem je nádherný pes, který byl do České republiky přivezen z Dánska, Black Amandas Jolly Good Fellow, a který byl taktéž lovecky veden. Rumpus, otec Arwen, získal ocenění Český šampion, v roce 2014 získal nádherné 5. místo ve své třídě na prestižní výstave Crufts. Rumpus byl taktéž lovecky veden, měl složeny Klubové zkoušky z vodní práce retrieverů. Byl aktivně používán v lovecké praxi. Jeho zdravotní výsledky HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, oči čisté včetně goniodysplazie. Rumpus je synem švédské feny dovezené do České republiky O'Flanagan Hur Mås Det (20. 10. 2007 - 27. 7. 2020), a nádherného anglického psa Gayplume Flamboyant at Suchanoich, který byl veden pro working testy a který zemřel ve svých téměř 11,5 letech. Rodokmen Arwen je zajímavou kombinací skandinávských a britských linií.

We plan every litter very long and responsibly. When choosing a stud dog we place high demands on his quality, especially health (not only the health of the stud dog, but also his ancestors in pedigree line), a low inbreeding coefficient COI, that the pedigree of the stud dog was as much as possible in harmony with the pedigree of our bitch, furthermore, the natural talents to work with so important "will to please", balanced beautiful exterior, a wonderful, cheerful, nice and non-conflicting nature.

After a careful search, we decided to mate with an Italian-born dog living in Czechia "Romeo" 
Diamante Blu Nella Mia Stanza, who respects "Arwen" Arwen Tia Vrbovecké stráně in all best complements. COI puppies is 1,2%.


A
rwen is our first female flat coated retriever, which surpassed all possible ideas about the nature of this breed, the results of active showing and hunting work.

Arwen is absolutely healthy, beautiful exterior and actively hunting bitch. She is 6,5 years old. She is one of the most successful flat coated retrievers in Czechia. Her strengths are a beautiful head and expression, a dark eye and well-fitting eyelids, deep chest, excellent forechest, straight and firm topline, excellent and well set neck, firm round paws, correct bone and angulation, excellent tail and tailset, excellent coat quality in density, color and length, and stylish movement. Arwen has an inbreeding coefficient COI 0.8%. Arwen is from seven siblings, her parents are actively hunting bitch Fabria Beauty from Czech (born 11. 3. 2010) and show very successful, also hunting dog Flamboyant Rumpus Oasis of Peace (16. 1. 2010 - 27. 2. 2021). 
Fabria Beauty from Czech called Bria has these health results HD A/A, ED 0/0 and she has the right scissor bite. Bria is a universale hunting dog "U", which means that she successfully passed the highest hunting test in Czechia. Bria's father is a beautiful dog Whizzbang's Highway to Hell "called Teddy", which was imported to the Czech Republic from Denmark. Teddy lived almost 13 years (30. 6. 2007 - 12. 1. 2020). He became a champion of many countries, also an international champion, and won excellent places at the World Dog Show. Teddy was also hunting dog, he successfully passed Club test deep water work. Bria's mother is female Abe z Vlčí stepy, which was also actively hunting. Her father is a beautiful dog, who was imported to the Czech Republic from Denmark, Black Amandas Jolly Good Fellow, and who was also hunting dog. Arwen´s father Rumpus was the Czech Beauty champion, 
in 2014 he won a wonderful 5th place in his class at the prestigious Crufts show. Rumpus was also hunting dog, he passed Club test deep water work. He was actively used in hunting practice. His health results HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, eyes clear including goniodysplasia. Rumpus is the son of a Swedish female imported to the Czech Republic O'Flanagan Hur Mås Det (20. 10. 2007 - 27. 7. 2020), and a beautiful English dog Gayplume Flamboyant at Suchanoich, he made working tests and who died at almost 11.5 years. Arwen pedigree is an interesting combination of Scandinavian and British lines.


K povaze Arwen lze říci, že je krásná. Bezelstná, věrná, zcela oddaná svému vůdci, veselá, nekonfliktní. Vztah s vůdcem pro ni znamená mnohem víc, než vztah s ostatními psy ve smečce. Arwen je velice poslušná. Svůj temperament projevuje tam, kde je ho nejvíce třeba - v lovecké praxi. Pracuje vášnivě s neskutečnou chutí jít do terénu a odvést to nejlepší, co je v ní. Nejlepší je, když ji sami poznáte.
Arwen brzy dospěla a začala obsazovat přední příčky v hodnocení exteriéru. Výstavní úspěchy začala hodnocením "BIS Puppy" na klubové výstavě retrieverů v létě 2015. Od té doby se stala několikanásobnou držitelkou nejlepšího jedince v plemeni "BOB" na klubových i mezinárodních výstavách, a několikanásobnou držitelkou titulu "BOS", "BOJ" a "CACIB", dále držitelkou titulu "klubový vítěz", "vítěz speciální výstavy", "oblastní vítěz". Arwen získala nejvyšší možné výstavní ocenění, to je titul Best in show ("BIS") a také je několikanásobnou držitelkou titulu druhého nejlepšího psa celé výstavy res. BIS. Stala se několikrát nejlepším pracovním psem výstavy (BIS working dog). Obsadila místa vítězů VIII. FCI skupiny, stala se BOD na národní výstavě psů. Je šampionem krásy mladých třech zemí, šampionem krásy (dospělí jedinci) Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, a také Grand šampionem Česka a Slovenska. Již ve svých 3 letech se stala držitelkou mezinárodního titulu C.I.B. a C.I.E. Ve svých dvou letech získala prestižní ocenění Nejlepší fena flat coated retrievera za rok 2016 pro oba české kluby sdružující chov retrieverů v České republice (KCHLS a Retriever klub CZ), Nejlepší jedinec v plemeni "dual purpose" 2016 (to je jak výstavní, tak pracovní využití v kombinaci). Ve svých třech letech získala ocenění Nejlepší retriever roku 2017 v České republice (ze všech plemen retrieverů), pro plemeno FCR nejlepší Dual purpose retriever 2017, Pracovní fena 2017, Výstavní fena 2017 (pod KCHLS), a dále Nejlepší FCR 2017 (Retriver klub CZ), Nejlepší FCR fena 2017 (Retriever klub CZ), dále se stala Psem roku 2017 (ČMKJ) pro plemeno FCR. Její výstavní výsledky vypovídají o nejvyšší kvalitě jejího exteriéru. 
"Beautiful female with a fantastic outline, most beautiful head and expression, lovely eyes, excellent neck, super front, lovely bone, good feet, excellent substance, the best of toplines, perfect tail and tailset, super backend, moves with drive and style, lovely coat, well presented in tiptop condition, a joy to see her moving and standing" rozhodčí Henric Fryckstrand
Arwen miluje a užívá si vystavování, v roce 2021 získala několikrát BIS čestná, znovu BOB a nádherné BIG II. 

Arwen je fenou každoročně využívanou v lovecké praxi. Její samostatná a spolehlivá práce na kachnách je famózní. Arwen je naplno využívána k vyhledávání, dohledávce a přinášení pernaté i srstnaté zvěře. Arwen je úspěšná také na poli zkouškovém, kdy úspěšně absolvovala několikeré lovecké zkoušky a to zpravidla v I. ceně (od Ověření vlohových vlastností retrieverů OVVR, přes Klubové podzimní zkoušky KPZ, Klubové zkoušky z vodních prací KZVP, a Klubové lesní zkoušky KLZ), dokonce nejvyšší lovecké zkoušky KVZPR ("klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů"). Je držitelkou titulu "U", všestranně lovecky upotřebitelný pes. V roce 2019 se stala Vítězkou Derby Kokory (klubové podzimní a vodní zkoušky) a zároveň se jako jedna z mála v České republice stala Českým šampionem práce pro lovecký výkon.

The Arwen´s nature is "beautiful". Artless, faithful, totally committed to the owner, cheerful, non-conflicting. A relationship with a owner means much more to her than a relationship with other dogs. Arwen is very obedient. She shows her temperament where she needs it most - in hunting practice. She works passionately with a relentless desire to go into the field and do the best of it. It's best if you meet her yourself.

Arwen began soon to get the top show-judging. She started her show success with "BIS Puppy" at the retriever club show in summer 2015. Since then she got many times Best of breed "BOB" at club and international shows, further Best of Opposite Sex "BOS", Best of Junior "BOJ" and "CACIB", then the title "Club Winner", "Special Show Winner", "Regional Winner". Arwen got the highest possible show award, it is the title Best in show ("BIS") and is also a several times the second best dog of the whole show res. BIS. She became several times the best working dog of the show (BIS working dog). She is winner of VIII. FCI group, became BOD at national dog show. She is the junior champion in three countries, the Beauty champion (adult) of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria, and also the Grand champion of the Czech Republic and Slovakia. Already at the age of 3 she became the international title C.I.B. and C.I.E. At the age of two she won the prestigious award Best Female Flat Coated Retriever 2016 for both Czech Retriever Clubs (KCHLS and Retriever Club CZ), Best Dual Purpose FCR 2016 (show and working). At the age of three she was awarded the Best Retriever of the Year 2017 in the Czech Republic (of all breeds of Retrievers), Best Dual Purpose FCR 2017, Working bitch FCR 2017, Show bitch FCR 2017 (KCHLS), Best FCR female 2017 (Retriever club CZ), also became Dog of the Year 2017 (CMKJ) for breed FCR. Her show results show the highest quality of her exterior.


"Beautiful female with a fantastic outline, most beautiful head and expression, lovely eyes, excellent neck, super front, lovely bone, good feet, excellent substance, the best of toplines, perfect tail and tailset, super backend, moves with drive and style, lovely coat, well presented in tiptop condition, a joy to see her moving and standing" judge Henric Fryckstrand
Arwen loves and enjoys shows, in 2021 she won several BIS honour, again BOB and wonderful BIG II.  

Arwen is a bitch used every year in hunting practice. Her independent and reliable work on ducks is fabulous. Arwen is fully used for searching, tracing and retrieving game. Arwen is also successful in hunting tests, she successfully passed several hunting tests, usually in the 1st price (from Basic tests called OVVR, through the Club test field work called KPZ, Club test deep water work called KZVP, and Club test forest work called KLZ), even the highest hunting test called KVZPR ("Club all purpose test"). She holds the title "U", she is a all purpose hunting dog. In 2019 she became the Winner of Derby Kokory (KPZ and KZVP) and she became as one of the few in the Czech Republic the titel Czech working champion for hunt.Romeo je naprosto zdravý a velice krásný téměř pětiletý pes, který je typově velmi líbivý. Jeho přednostmi je úžasný temperament a přirozená elegance, ideální výška, výborná síla kostry, výrazný hrudník a předhrudí, krásná horní linie a bohatá srst výborné kvality, má krásnou hlavu, správně dlouhý krk, má nůžkový skus. Má skvělý prostorný pohyb. Vyznačuje se velmi milým výrazem. Celková substance jeho těla je velmi pevná. Romeo má koeficient inbreedingu 1,9 %. Romeo je z osmi sourozenců (6 psů a 2 fenky) ze spojení italské feny Diamante Blu Lumos Maxima zvané Lady (nar. 26. 11. 2011) a švédského psa Almanza Burberry Goodiebag zvaného Berry (19. 11. 2010 - 26. 3. 2020), Romeo je pes narozený v italské chovné stanici Diamante Blu. Zdravotní výsledky Lady jsou HD B/B, ED 0/0, PL 0/0, oči čisté včetně goniodysplazie. Lady je typově nádhernou fenou s titulem Italského šampiona, má velice zajímavou krev. Z této strany linie byli exteriérem velice kvalitní také Romeovi prarodiče, pes Dakotaspirit Kippari (jehož otcem je evropský vítěz a krásný pes Flat Power Criminal Intent) a fenka Dakotaspirit Albachiara. Otec Romea, Berry, dal úžasné potomky a Romeo je jedním z nich. Patří mezi nejúspěšnější výstavní švédské psy. Myslím, že jej snad každý chovatel tohoto úžasného plemene zná a proto není třeba představovat více.
Pokud se podíváte na rodokmen Romea, zjistíte, že se v jeho linii mísí italská, švédská, anglická, ale také finská krev, řada jedinců je šampionem několika zemí či mezinárodním šampionem, najdeme zde také jedince s oceněním Evropský vítěz nebo Světový vítěz.
Romeo se od štěněte skvěle umisťuje na prestižních výstavách v Česku i v zahraničí. Stal se junior šampionem Česka, Rakouska a Slovenska, je šampionem krásy Česka, Polska, Slovenska, klubovým šampionem KCHLS a RK CZ. Stal se mladým klubovým vítězem, klubovým vítězem, vítězem speciální výstavy, je mnohonásobným držitelem titulu Best of Breed "BOB" a již mnohokrát se umístil na nejvyšších příčkách v závěrečných soutěžích. Stal se několikrát držitelem titulu Best in Show "BIS". Ve svých 22 měsících získal titul res. CACIB v ohromné konkurenci na Evropské výstavě psů ve Varšavě. Ve svých 3 letech také vyhrál třídu pracovní na nejprestižnější výstavě Cruft´s v Anglii.
Beautiful champion male, showing lots of qualtiy, from his beautiful head till the dip of his tail, exc. construction under quality coat, so well worth his champion title, perfectly handled. Rozhodčí Lena Hägglund.

Majitelka Romea jej sama označuje jako horkokrevného Itala s neutuchajícím temperamentem a zároveň velkého milovníka všeho a všech. Romeo je velice učenlivý a práce s ním je jedna velká radost. Aportuje vše s velkým nadšením, se zvěří pracuje s měkkou mordou, je soustředěný a snadno ovladatelný. Velmi dobře markuje. Společně s majitelkou se věnuje především working testům, ale i loveckému výcviku, nosework a obedience. Romeo v 15-ti měsících složil zkoušky canisterapeutického psa a ve svých dvou letech i lovecké zkoušky, což z něj dělá lovecky upotřebitelného psa. Od svých tří let je využíván v myslivecké praxi v bažantnici.
Má stále veselou, mírumilovnou povahu snažící se zavděčit. Má rád lidskou společnost, a ještě raději je středem pozornosti. Prostě nádherný pes tělem i duší s kterým je radost žít.

Romeo is a absolutely healthy and very beautiful almost five-year-old dog, he is very nice breed standard type.  His advantages are amazing temperament and natural elegance, ideal height, excellent strength of the body, distinctive chest and forechest, beautiful topline and rich coat of excellent quality, has a beautiful head, correct long neck, has a scissor bite. He has great spacious movement. He is characterized by a very kind expression. The total substance of his body is very strong. Romeo has an inbreeding coefficient 1,9 %. Romeo is one of eight siblings (6 males and 2 females) from the combination of Italian female Diamante Blu Lumos Maxima called Lady (born November 26, 2011) and Swedish dog Almanza Burberry Goodiebag called Berry (19. 11. 2010 - 26. 3. 2020) ), Romeo is a dog born in Italian kennel Diamante Blu. Lady's health results are HD B/B, ED 0/0, PL 0/0, eyes clear inc. goniodysplasia. Lady is a beautiful female with the title of Italian champion, she has very interesting blood. From this side of the pedigree line were also exterior of high quality Romeo's grandparents, dog Dakotaspirit Kippari (whose father is a European winner and a beautiful dog Flat Power Criminal Intent) and female Dakotaspirit Albachiara. Romeo's father, Berry, gave wonderful offspring and Romeo is one of them. He is one of the most successful Swedish show dogs. I think that perhaps every breeder of this amazing breed knows him and therefore there is no need to introduce more. 
If you look at Romeo´s pedigree, you will find that Italian, Swedish, English but also Finnish blood are mixed in his pedigree line, many individuals are champions of several countries or international champions, as well as individuals with the European Winner or World Winner.
Romeo has already won excellent show results as a puppy, since then he has been a great place at prestigious shows in the Czech Republic and abroad. Romeo is Czech, Slovak and Austria Junior Champion, he is 
Beauty champion of the Czech Republic, Poland, Slovakia, Club Champion KCHLS and RK CZ. He is Junior Club Winner, Club Winner, Special Show Winner, several times he won Best of Breed "BOB" and has many times placed at the top of the final competitions. He became Best in Show "BIS" several times. In his 22 months he won the title of res. CACIB in a huge competition at the European Dog Show in Warsaw. At the age of 3, he also won a working class at the most prestigious Cruft's show in England.  
Beautiful champion male, showing lots of qualtiy, from his beautiful head till the dip of his tail, exc. construction under quality coat, so well worth his champion title, perfectly handled. Judge Lena Hägglund. 
The Romeo´s owner describes him as a hot-blooded Italian with an unfailing temperament and at the same time a great lover of everything and everyone. Romeo is very docile and working with him is one great joy. He retrieves everything with great enthusiasm, the game works with soft muzzle, he is focused and easy to control. He marks very well. Together with the owner, he focuses mainly on working tests, but also on hunting training, nosework and obedience. Romeo passed the canis therapy dog ​​exams at the age of 15 months and in his two years also the hunting exams, which makes him a hunting dog. From the age of three, it has been used in hunting practice in the pheasantry.
He still has a cheerful, peaceful nature with will to please. He likes human society, and he prefers to be the center of attention. Just a beautiful dog in body and soul with whom is a pleasure to live. 

Jsme přesvědčeni, že spojení Romea a Arwen bude přínosem pro chov. Z tohoto spojení očekáváme zdravá, černá štěňátka těch nejlepších povahových, pracovních i exteriérových kvalit.

We believe that Romeo´s and Arwen´s puppies will benefit for breeding. From this mating we expect healthy, black puppies with the best character, work and exterior qualities.  


Rodokmen štěňat / Puppies´s pedigree

Arwen

Romeo

Arwen in the show ring:

Romeo and Arwen in the show ring .... together: 

Romeo at work:

Romeo in the show ring:

Romeo as a daddy ... nature and play with puppies:
V případě zájmu o štěně z tohoto spojení nám můžete napsat e-mail na svarc.dogs@email.cz,
nebo nám zavolejte na tel. +420607971885.
Případně se nám můžete ozvat přes kontaktní formulář. 


If you are interested in a puppy from this mating, you can write us an e-mail to svarc.dogs@email.cz,
or call us at +420607971885.
Alternatively, you can contact us via the contact form.